Formulier
Lokaal correspondent van de ACTIEGROEP OPTIMISME

Om lokaal correspondent, "lokaal optimist" :-), te worden moet je dit formulier invullen en op "Bevestigen" klikken.

De AKTIEGROEP OPTIMISME heeft tot doel " . . . de heilzame werking van optimisme bekendheid te geven, het bijeenbrengen van mensen die geloven dat optimisme kan bijdragen aan het verbeteren van ons gedrag, onze gezondheid, onze prestatie en de onderlinge relaties; dat het zowel mens als maatschappij op een mens- en milieuvriendelijke wijze zal verbeteren en een optimisme-actie op gang zal brengen voor de verbetering van de maatschappij . . ." (Uittreksel uit de Statuten van de Actiegroep Optimisme).

De ACTIEGROEP OPTIMISME heeft in verschillende regio's LOKALE CORRESPONDENTEN.

De LOKALE CORRESPONDENTEN hebben als taak Het Optimisme in eigen kring, stad, regio of land te verbreiden door, bijvoorbeeld er in eigen kring over te praten, lokale contacten te leggen, een artikeltje in een lokaal blad of blaadje te verzorgen of door bepaalde documenten te vertalen. Het is vrijwilligerswerk en dus is geen enkele specifieke taak verplicht; ieder maakt er het beste van naar eigen inzicht en vermogen. De ACTIEGROEP OPTIMISME stelt hun de noodzakelijke documentatie ter beschikking en staat open voor ideeën en suggesties. Het kan natuurlijk gebeuren dat er zich twee of meer lokale correspondenten in dezelfde regio of stad aanmelden. In dat geval moeten die eens bij elkaar gaan zitten om een lokale actiegroep te vormen, of om anderszins hun acties te coördineren.

Voornaam en naam*

bv: Piet JANSEN

Adres*


bv: Generaalsplantsoen 38

Postcode en woonplaats*

bv: 5523 AP Appingendam

Land*

(kies uit de lijst)

Telefoon*

bv: +31 402 874 321 of +32 21 456 789

Fax

bv: +31 402 874 322 of +32 21 456 790

Profession*

bv: Belastingambtenaar

Leeftijd*

--jaar

E-mail*

bv: [email protected] of [email protected], you will be informed by our mailing list

Bericht:

 

 

(* = zeker invullen)


bv: ik ben drietalig: nederlands, frans en engels en spreek ook wat duits.

Ik vind de bovengenoemde doelstellingen van de Aktiegroep Optimisme respectabel en aanvaard het lokale correspondentschap in de onderstaande regio:

(Niet vergeten! - bv: Lokaal correspondent in Maastricht)

in afwachting van de beslissing van het DirektiecomitÈ van de ACTIEGROEP OPTIMISME.