Het Erecomité van De Optimisten

 

 

De ACTIEGROEP OPTIMISTEN heeft een ERECOMITÉ bestaande uit eminente personen die hun morele steun geven van de ACTIEGROEP OPTIMISTEN.

Om lid te worden van dit comité geldt de volgende procedure:

1/ De candidaatstelling kan spontaan zijn of op verzoek van de ACTIEGROEP OPTIMISTEN.

2/ Vervolgens moet je het daarvoor bestemde formulier invullen, ondertekenen en opsturen.

3/ De candidaten voor het Erecomité worden vervolgens al of niet door het Direktiecomité van de ACTIEGROEP OPTIMISTEN aanvaard.

Alleen eminente personen, die duidelijk onze doelstellingen goedkeuren, kunnen worden aanvaard.

De ACTIEGROEP OPTIMISME heeft tot doel: « de heilzame werking van optimisme bekendheid te geven, het bijeenbrengen van mensen die geloven dat optimisme kan bijdragen aan het verbeteren van ons gedrag, onze gezondheid, onze prestatie en de onderlinge relaties; dat het zowel mens als maatschappij op een mens- en milieuvriendelijke wijze zal verbeteren en dat het een optimisme-actie op gang zal brengen voor de verbetering van de maatschappij. » (Uittreksel uit de Statuten van de Actiegroep Optimisme).

De leden van het ERECOMITÉ steunen de ACTIEGROEP OPTIMISME met hun ervaring en advies bij strategische vragen.

De enige verplichting van de leden van het ERECOMITÉ is de morele steun die zij geven aan de doelstellingen van de Actiegroep. Zij zijn vrijgesteld van contributie en hun aanwezigheid bij vergaderingen is fakultatief, evenals die bij werkvergaderingen en bij de jaarlijkse algemene vergadering.

Als je denkt dat onze doelstellingen respectabel zijn, als je het juiste profiel hebt (je bent een eminent persoon in jouw gebied) en als je dat wenst, kun je je candidaatstelling door middel van het daarvoor bestemde formulier indienen.

Als je niet het juiste profiel hebt, ben je tòch zeer welkom en kun je ons van dienst zijn door eventueel lokaal correspondent te worden in je regio.

Wij staan te allen tijde open voor je reaktie en groeten je allerhartelijkst.

Formulier voor candidaatstelling als lid het Erecomité

Ledenlijst van het directiecomité - Formulier voor aanmelding als lokaal correspondent