Wie zijn wij?

Het woord "optimisme komt van het latin "opti" dat "beter" of "verbeteren" betekent. Optimisme is enerzijds een manier van denken, een filosofie, maar vooral een levenshouding om alles van de beste zijde te beschouwen.

Wat is de ACTIEGROEP OPTIMISME?

De Actiegroep Optimisme heeft tot doel "de heilzame werking van optimisme bekendheid te geven, het bijeenbrengen van mensen die geloven dat optimisme kan bijdragen aan het verbeteren van ons gedrag, onze gezondheid, onze prestatie en de onderlinge relaties; dat het zowel mens als maatschappij op een mens- en milieuvriendelijke wijze zal verbeteren en dat het een optimisme-actie op gang zal brengen voor de verbetering van de maatschappij".." (Uittreksel uit de Statuten van de Actiegroep Optimisme).

De Actiegroep Optimisme is een vereniging zonder winstoogmerk volgens de (Franse) wet van 1901 onder leiding van een directiecomité.

Oorsprong van de ACTIEGROEP OPTIMISME

De Actiegroep Optimisme werd in 2001 gesticht op initiatief van een groep mensen die iets nuttigs wilden doen en de maatschappij wilden verbeteren, en die zich hebben verenigd om de Actiegroep Optimisme te stichten. Het idee dat vooropstond, was om mensen te verzamelen die optimisme willen bevorderen in al zijn vormen.

De leden van de Actiegroep Optimisme worden ook "optimisten" genoemd. Zij willen, zonder enig dogmatisme, en in onderling respect en respect voor het milieu, bijdragen aan het verbeteren van de wereld waarin wij leven.

Wie zijn lid van de ACTIEGROEP OPTIMISME?

De Actiegroep Optimisme vindt zijn aanhangers vooral in Frankrijk, maar ook in andere Europese landen en elders. Deze mensen zijn verenigd in hun verlangen om, verantwoord en in onderling overleg, een uitgesproken optimistische koers uit te zetten, die gezondheid, werk en leven zal verbeteren.

De Actiegroep Optimisme omvat mensen uit alle sociale lagen en beroepsgroepen en uit alle politieke of religieuze stromingen en onthoudt zich van enige discriminatie in die opzicht. Het is geen religie (geen dogma's), hoewel het een dienst aan de maatschappij is, noch is het een politieke partij in de gebruikelijke zin (geen vaste doctrine, geen pragmatische houding), hoewel het gaat om het hervormen en verbeteren van de maatschappij.

Iedereen die onze doelstellingen onderschrijft kan vragen lid te worden van de Actiegroep Optimisme hetzij als onderschrijver van de doelstellingen, als aktief sympatisant, of als weldoener, en kan regionaal correspondent worden. Iedereen kan zich inschrijven op onze adreslijst om op de hoogte te worden gehouden.

Het Erecomité

De Actiegroep Optimisme heeft een Erecomité. Dit comité bestaat uit eminente personen die hun morele steun geven aan de Actiegroep Optimisme.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat door iedereen te helpen beter te leven, en door onder alle omstandigheden een voorbeeldige en optimistische houding aan te nemen, de hele maatschappij zich zal ontwikkelen ten goede.